Medycyna pracy

Informujemy, że od 18 stycznia 2021 r. wznawiamy badania z zakresu medycyny pracy. Ośrodek czynny będzie od godz. 6:00 – 18:00

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach oferuje usługi w zakresie medycyny pracy. Wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników wszystkich branż zawodowych przy różnorodnych narażeniach.

MEDYCYNA PRACY

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie Medycyny Pracy (z późniejszymi zmianami) pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną. Świadczenia zdrowotne powinny być wykonywane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z uprawnioną jednostką medyczną.Wychodząc naprzeciw wymogom ustawy zapraszamy podmioty gospodarcze do współpracy.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Ośrodek realizuje kompleksową opiekę profilaktyczną dla pracowników. Świadczenia udzielane są przez znakomity zespół lekarzy specjalistów i wysoko wykwalifikowany personel pomocniczy. Dysponujemy bogatym zapleczem diagnostycznym i laboratoryjnym. Celem naszych działań jest zapewnienie świadczeń o najwyższej jakości.

WYKONUJEMY:

 • Badanie wstępne.
 • Badanie okresowe.
 • Badanie kontrolne.
 • Badanie kierowców, w tym badania do świadectwa kwalifikacyjnego.
 • Badania osób ubiegających się o prawo jazdy.
 • Badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych (książeczka badań ).
 • Badania wysokościowe powyżej 3m.
 • Inne badania, np. kursy operatorów wózków widłowych, suwnic itp.
 • Badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące.
 • Praca przy monitorze ekranowym.
 • Udział lekarza w komisji BHP.

W ramach badań profilaktycznych zapewniamy wykonanie konsultacji specjalistycznych: okulistycznych, laryngologicznych, neurologicznych, a także badań audiometrycznych, spirometrycznych oraz EKG w naszej przychodni.

Rejestracja pacjentów w zakresie MEDYCYNY PRACY od godz. 6.00

Informacje telefoniczne udzielane są od godz. 6.00 pod nr tel. 32/428- 17- 32

Laboratorium medyczne czynne codziennie od godz. 6.00 do 9.00

DO POBRANIA:

[pdf] Plik dostępny cyfrowo-Skierowanie na badania lekarskie