Historia

Gminny Ośrodek Zdrowia służy mieszkańcom Ornontowic od ponad ćwierć wieku. Zanim został oddany do użytku w 1988 roku, miejscowa przychodnia mieściła się w klasztornym obiekcie Sióstr Służebniczek. Ze względu na potrzeby ochrony zdrowia mieszkańców i pracowników tworzącej się kopalni „Budryk” powołano Społeczny Komitet Budowy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, który współtworzyli L. Czmajduch, J. Dudło, H. Malczyk oraz H. Zdrzałek. Pierwotnym inwestorem miał być rybnicki ZOZ, a ostatecznie niemal całość inwestycji została sfinansowana przez Wojewódzki Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Nowy rozdział w dziejach ośrodka związany był z reaktywacją gminy Ornontowice, której samorząd już w latach 90-tych zgłaszał wolę przejęcia zadań związanych z opieką zdrowotną, dotąd należących do administracji rządowej. Decyzje wstrzymała m.in. reorganizacja górniczej służby zdrowia i powołanie Fundacji „Unia Bracka”. Ostatecznie w 1997 roku doszło do rejestracji ornontowickiego ZOZ-u, którego kierownikiem został lek. med. Henryk Kąpa, a następnie lek. med. Barbara Szczuka. Nadzór nad ośrodkiem pełniła wówczas Rada Nadzorcza przekształcona następnie w Radę Społeczną.

W 2002 roku Urząd Gminy przeprowadził gruntowną modernizację obiektu, dzięki czemu Ośrodek Zdrowia zyskał obecny kształt, stając się rozpoznawalnym obiektem gminy Ornontowice.