GOZ Ornontowice działalność i gospodarkę finansową prowadzi we wskazanej formie prawnej, jako SP ZOZ,

a podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej,

specjalistycznej opieki zdrowotnej dla ogółu ludności z uwzględnieniem środowiska zamieszkania, miejsca pracy

i nauki, jak również w zakresie medycyny pracy.