Organizacja :

Statut GOZ w § 9.1. postanawia, że Dyrektor kieruje „Ośrodkiem” przy pomocy:

·      Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa,

·      Głównej Księgowej, 

·      Pielęgniarki Koordynującej,

·      Rejestratorki Koordynującej.