Zamawianie recept bez wizyty u lekarza

Kwiecień 10, 2018

Nowelizacja przepisów prawa daje obecnie możliwość wystawiania recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzenia każdorazowo badania Pacjenta.

Oznacza to, że w przypadku niektórych chorób Pacjenci mogą otrzymać recepty na swoje leki bez konieczności wizyty u lekarza (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi)

Zmiana przepisów nie oznacza, że bedzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.

Najważniejsze zasady składania zamówienia na recepty:

  • Wszelkie zamówienia na leki proszę pozostawiać na karteczkach w rejestracji w momencie, kiedy pacjent dysponuje jeszcze co najmniej 5 dniowym zapasem leków z poprzedniej recepty.
  • Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.
  • Pacjent w dniu złożenia zamówienia jest zapisany do naszej przychodni (posiada aktywną deklarację) i jest uprawniony w oparciu o weryfikację w systemie EWUS.
  • Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.
  • Receptę należy odebrać osobiście w Rejestracji (po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem) lub poprzez osobę wskazaną w upoważnieniu złożonym bezpośrednio poprzez pacjenta w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Nie przyjmujemy zamówień na recepty telefonicznie!