Zgodnie z obowiązującym Statutem, ośrodek zdrowia prowadzi działalność jako: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej niebędący przedsiębiorcą pod nazwą „GMINNY OŚRODEK ZDROWIA w Ornontowicach”. Podmiotem tworzącym „Ośrodek” jest Gmina Ornontowice.