GOZ Ornontowice działalność i gospodarkę finansową prowadzi we wskazanej formie prawnej, jako SP ZOZ, a podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej dla ogółu ludności z uwzględnieniem środowiska zamieszkania, miejsca pracy i nauki, jak również w zakresie medycyny pracy.